Om oss

Vår verksamhet inom solenergi är uppbyggt på ett samarbeta mellan Bona Solar AB i Frillesås och Jens Eliasson Bygg & Entreprenad AB i Horred.
Tillsammans har vi arbetat med solenergi i ca 10 år och byggverksamhet i 17 år.
Vi har tillsammans projekterat och installerat över 100 solelanläggningar i Sverige. Från villor till stora industrianläggningar.
Installation av en solenergianläggning är till största del ett byggprojekt vilket kräver genuin yrkeskunskap.
Anläggningen skall sitta uppe i över 30 år och därför krävs det en installation av yrkesfolk.

Erfarenhet från andra länder som Tyskland och Italien visar att allt för många anläggningar installerats på felaktigt sätt.
Med stora kostnader för fastighetsägarna som följd.

Italien har lagstiftat om kvalitetskontroll vid installation och detta är på väg i Sverige också.

Försäkringsbolagen har satt ihop en kravlista på hur installationen skall gå till och Elsäkerhetsverket har nyligen ändrat regelverket för att få med
solenergianläggningar i Ellagen.